آنالیز رفتاری موتور های جستجو

آنالیز رفتاری موتور های جستجو

امروزه به دلیل استفاده روز افزون از موتورهای جستجو، تصور دسترسی به وب بدون استفاده از موتورهای جستجو مشکل است. لذا تحلیل رفتار کاربران در موتورهای جستجو از ابعاد مختلف حائز اهمیت خواهد بود.

آنالیز رفتاری موتور های جستجو دریک مقاله هدف تحلیل رفتار کاربران در موتور جستجوی بومی در رابطه با موضوع بهداشت و سلامت است. برای این منظور به تحلیل رفتار کاربران از بازه زمانی مرداد تا بهمن 95 در رابطه با موضوع سلامت پر

آنالیز رفتاری موتور های جستجوداخته شده است. در ابتدا پرس وجوهای سلامت بر اساس نیاز اطلاعاتی کاربر به سه دسته اصلی درمانی، بیماری و علائم تقسیم بندی شده است. سپس به تحلیل رفتار کاربران در رابطه با هر یک از این دسته ها پرداخته ایم. نتایج حاصل شده نشان می دهد که این دسته ها مستقل از هم نیستند و در طول هر نشست انتقال هایی بین آنها توسط کاربر صورت می گیرد و بر این اساس امکان وقوع هر یک از انواع پرس و جوهای سلامت را در هر نشد ست پیش بینی نموده ایم.

درنهایت با بررسی زمانی جستجوهایی که در مورد بیماری های دیابت و ایدز می باشند متوجه شدیم که کاربران به رخدادهای بیرونی واکنش نشان می دهند و میزان جستجوها نسبت به رخداد پیش آمده در دنیای واقعی افزایش پیدا می کند.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!