download 40

ارتباط هوش مصنوعی و سئو

سئو نیز در دسته‌ی عوامل متأثر از هوش مصنوعی قرار گرفته است. اخیرا موتورهای جستجو از هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی نتیجه‌ی جستجو استفاده می‌کنند. تاثیر هوش مصنوعی و کاربرد آن در سئو پدیده ای نوظهور است و قدمت آن در حدود 5 سال یا کمی بیشتر می باشد. ... ادامه مطلب