وبلاگ گوگل

وبلاگ گوگل

هر بار که وب را مي کاويم، نشاني سايتهای تازه ای را به فهرست خود مي افزاييم. از شما نيز دعوت مي کنيم تا نشاني وب خود را اينجا درج کنيد. ما هر نشاني ی را به فهرست خود نمی افزاييم. و نيز درباره اينکه آيا و چه زمان اين نشانی در فهرست به ثبت می رسد قولی نمی دهيم.

وبلاگ گوگللطفا” نشاني کامل وب خود را همراه با پيشوند //:http درج کنيد. براي مثالhttp://www.google.com/intl/fa/ مي توانيد نکته ها و کليد واژه هايي نيز بيفزاييد که گويای اطلاعات موجود در وب شماست. از اطلاعات اخير ما برای کار خود استفاده مي کنيم و تاثيری در چگونگي فهرست شدن اطلاعات صفحه ی شما در گوگل نخواهد داشت.

يادآوری: تنها نشاني صفحه ی نخست يا سرآغاز سايت شما مورد نياز است، لازم نيست که نشاني همه ی صفحه های وب مورد نظر خودرا درج کنيد.

نرم افزار وب-خز ما،Googlebot، بقيه ی کار را انجام خواهد داد. مهم: گوگل به صورت خودکار و در فواصل زماني ويژه فهرستهای خود را به روز مي رساند. از اين رو با تازه شدن هر صفحه، لازم نيست که شما دوباره نشانيهای تازه يا کهنه را از نو وارد کنيد. نشانيهای تاريخ گذشته پس از هربار به روز رساني خودکار فهرستهاي گوگل، به صورت پريده رنگ درخواهند آمد.

:URL – آدرس          
نکته ها: 

اطلاعات را از فهرست گوگل حذف کن

گوگل به صورت خودکار همه ی فهرست خود را در فواصل زماني مشخص به روز مي رساند. هنگامي که در وب کندوکاو مي کنيم، صفحه های تازه را مي يابيم، پيوندهای مرده را دور مي ريزيم و پيوندهای زنده را به صورت خودکار در فهرست خود به روز مي رسانيم. پيوندهای تاريخ گذشته معمولا” پس از هربار به روز رساني فهرست به صورت پريده رنگ در مي آيند.

اگر مي خواهيد اطلاعات بيشتری درباره ی چگونگي حذف اطلاعات صفحه ی خاصي از فهرست گوگل، به دست آوريد،اينجا کليک کنيد

وبلاگ گوگل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!