بروزرسانی هسته اصلی الگوریتم گوگل

بروزرسانی هسته اصلی الگوریتم گوگل


تغییرات جدید گوگل

مدیران گوگل همواره ادعا از تغییرات گوگل بصورت سالانه میکنند تا حدی که بار ها گفنه اند در طی سال ۷۳۰ تغییر دارند که این موضوع به معنای روزانه دو تغییر هست که شواهد حاکی از این است که اینبار تغییراتی در ظاهر گوگل نیز خواهیم داشت و باید منتظر یک تحول جدید در گوگل باشیم

 

بروزرسانی هسته اصلی الگوریتم گوگل
بروزرسانی هسته اصلی الگوریتم گوگل

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!