images 4

سئوی داخلی و سئوی فنی سایت

چک لیست سئو داخلی سایت اجازه دهید با چیزهایی شروع کنیم که شما می‌توانید در وردپرس یا هر سیستم مدیریت محتوای دیگر انجام دهید. ۱. تحقیقات درباره موضوع متن آیا قصد دارید درباره موضوعی بنویسید که مردم برای آن جستجو می‌کنند؟ آیا مطمئنیدکه نقطه‌ نظر شما متفاوت است، منحصر به فرد؟ آیا می‌توانید ارزش افزوده جدیدی را به موضوع اضافه کنید؟ زمان‌ ... ادامه مطلب